Tamboril

Tamboril ou tambor galego
Nome. Castelán: tamboril.
Familia. Percusión indeterminada.
Tamboril
Como é?  Semellante ao tambor, pero cunha caixa máis estreita e alargada. Está composto por un cilindro de madeira de ata 50 centímetros de altura, recuberto por ambas as bocas con parches de pergamiño de 25 a 30 cm.  As súas dimensións varían segundo a zona na que se utiliza.
Como produce o son?. O son prodúcese ao percutir con dúas baquetas de madeira no parche. Habitalmente tócase pendurado da cintura.
Historia. As súas orixes son militares, xa que os tamborileros encargábanse de insuflar ánimo ás tropas coa súa melodía, ademais estaban moi estendidos como acompañamento en diversas cerimonias relixiosas. A combinación frauta-tamboril era frecuente en Europa na Idade Media en mans de xograres, como exemplo aparece unha imaxe dos dous instrumentos xuntos nas Cantigas de Santa María, de Afonso X "O Sabio", de mediados do S. XIII.
Curiosidades. Acompaña, frecuentemente, as gaitas. Algúns tamborileiros medievais construían e decoraban o seu tamboril, incluíndo na baqueta con que o golpeaban ou no cilindro expresións talladas ou pintadas do tipo "Viva o meu dono", "Fíxome..." ou "É de...". A decoración adoitaba reunir os clásicos elementos como cruces, peixes, paxaros ou a árbore da vida.

Audición:


Imaxes obtidas na web: http://www.consellodacultura.org/
Feitas por: Alba Vázquez Carpentier