Entrea o teu oído

Entrea o teu oído.
Como funciona?
- Busca parella de sons que soan igual.