Audicións avaliación

1ª AVALIACIÓN : Comproba o teu coñecemento das audicións da 1ª avaliación. ¡Non aprendas os números identifica a audición!
 2ª AVALIACIÓN: Comproba o teu coñecemento das audicións da 2ª avaliación. ¡Non aprendas os números identifica a audición!
 3ª AVALIACIÓN: Comproba o teu coñecemento das audicións da 3ª avaliación. ¡Non aprendas os números identifica a audición!